ბეჭედი  2,76გრ 1ც ქიზოლითი 1,28კარ 24 ზურმუხტი 0,32კარ