ბრილიანტის საყურეები

საყურეები აუ 585 11,58 გრ 54ც ბრ 1,69კარ (ფანტ) 22ც ბრ 2,18კარ (ფანტ)