ზურმუხტის ბეჭედი

ბეჭედი აუ 585 1ც ზურმუხტი 2,16კარ ლალები 0,62კარ საფირონები 0,32კარ