საყურეები ზურმუხტებითა და ლალებით

წყვ. საყურე აუ 750 11,38გრ 146 ც ზურმუხტი 7,3კარ, 10ც ლალი 0,56კარ