საყურეები.

საყურეები აუ 750  8,14 გრ (7,0 გრ) 2 ც ლალი 10,38 კარ 26 ბრ 0,15 კარ