ბეჭედი აუ 750 4,01გრ 2 ც ზურმუხტი 0,84კარ 2 ც ზურმუხტი 0,18კარ 1ც ბრ 0,09კარ