ბეჭედი აუ 750 5,1გრ 1ც მარჯანი  5,38კარ  16ც ბრ 0,24კარ