10,850.00

ბეჭედი აუ 750-13,77გრ.ზურმ-0,46კტ.ლალი-2,07კტ.1ც.ზურ-2,35კტ.ლალები-0,12კტ.