ბეჭედი აუ 585 20,17გრ 1ც ოპალი (ვარდისფერი) 19,45კარ; ლალის თვლები 4,57კარ