ბეჭედი.

ბეჭედი არგ/აუ 585 44,49 გრ (აუ 585 7,5გრ არგ 32,8გრ 1 ც ტოპაზი 21,40კარ