ბროში

ბროში აუ 585 16,63გრ 1ც ზურმუხტი   1,65კარ   2ც ლალი   0,25კარ  3ც საფირონი 31,16კარ  37 ბრ 0,24კარ