სამაჯური

სამაჯური აუ 750 106,48გრ 63 ზურმუხტი 5,10კარ 6ც ბრ 0,48კარ (ლომბ)