საყურეები 585 სინჯი – 19.75 გრ, 2 საფირონი – 30.20 კარ, ბრილიანტები – 0.09 კარ, საფირები – 1.6 კარ