585 სინჯის ოქრო, 1 ტანზანიტი (1.61 კარ), ალმასები (2.93 კარ), ალმასები (0.27 კარ), ლალები (1.30 კარ), შავი ბრილიანტები (0.71 კარ)