585 სინჯის ოქრო (6.5 გრ) 1 ზურმუხტი (4.93 კარ) 2 ბრილიანტი (0.14 კარ) ბრილიანტები (0.26 კარ)