საყურეები, 585 სინჯის ოქრო, 11.59 გრ, 2 ლალი – 3.77 კარ, 36 შავი ბრილიანტი – 0.49 კარ, 2 შავი მარგალიტი – 33.80 კარ