585 სინჯის ოქრო, 12.08 კარ, 2 ტურმალინი – 10.25 კარ, 66 ბრილიანტი – 0.40 კარ, 28 ლალი – 0.56 კარ