585 სინჯის ოქრო, 14.9 გრ, ოქრო – 13.5 გრ, 24 ცალი ძველი ბრილიანტი – 2.36 კარ, 1 ცალი ლაზურიტი – 3.1 კარ