ოქრო 750 სინჯის, 6.67 გრ, 2 ზურმუხტი – 3.65 კარ, 82 ბრილიანტი – 1.58 კარ