ოქრო 585 სინჯის, 4.86 გრ, 2 ტურმალინი – 1.52 კარ, ლალები – 2.83 კარ