ოქრო 582 სინჯის , 12.03 გრ, 1 ტოპაზი – 3.40 კარ, საფირონები- 5.99 კარ, ზურმუხტი – 0.28 კარ