ოქრო 585 სინჯის, 7.08 გრ, 1 ტურმალინი – 6.34 კარ, 2 ტურმალინი -1.52 კარ, 56 ლალი – 1.30 კარ