ბეჭედი აუ 585, 6,88გრ 1 ც საფირონი 1,48კარ , 6 ც ზურმუხტი 4,15კარ