ბეჭედი აუ 585 9,0გრ 3 ც ზურმუხტი 2,33კარ 10ც ლალი 0,19კარ 20ც შავი ბრ 0,24კარ