დანა ჩანგლის ნაკრები ვერცხლი მოოქროვებით (12 ც ) რუსეთი მე 19 საუკ.