ბეჭედი აუ 585 7,82გრ 3ც ვარდისფერი კვარცი 10,32კარ 4ბრ 0,15კარ