წყ.საყურე აუ585-16.57 1ც.ზურმ.-5.29კტ, 1ც.ზურმ-4.93კტ. 10ც.საფ.-9.86კტ. 72ც.ზურმ-2.94კტ.