საყურეები აუ 14კ 10,24გრ 2ც ლალი 16,88კარ 60ბრ 1,21კარ