ბეჭედი აუ 14კ 7,58გრ, 5ც ციტრინი 5,25კტ, 16ბრ 0,11კტ, 71ბრ 1,28კტ